ЕДУФРОНТ ДООЕЛ Скопје овозможува враќање на средства за услугите кои се купени и платени од е-продавницата www.edufront.mk, под долунаведените услови:

  • Враќањето на средствата може да го направите во рок од 7 дена од денот на направената нарачка преку контакт формата или доколку не контактирате директно на шата e-mail адреса info@edufront.mk.
  • Во случај да барате враќање на паричните средства, тоа можете да го остварите само до вториот час на купената обука. Парите ќе Ви бидат префрлени на истата банкарска сметка која сте ја користеле при плаќање на производот, со задршка на трошоците за банкарски провизии.
  • Враќање на средства на купувачот, без оглед на причината за враќање, online продавницата ЕДУФРОНТ ДООЕЛ има обврска да го изврши исклучиво на трансакциската сметка која гласи на име на нарачателот, односно, корисникот на картичката со која било извршено плаќањето , односно на лицето на чие име била изготвена фактурата.