Дигитална патека

Академија за графички дизајн за деца

Секоја дигитална патека започнува со обуките: Scratch и Scratch Adv како основни обуки за деца од 8 до 11 годишна возраст. Овие две обуки се задолжителни за деца од 8 – 9 години како и за деца кои немаат предзнаења од креативно компјутерско образование. Дигиталната патека за графички дизајн понатаму продолжува со online обуки за: Основи на дизајн и Canva, Дизајн и Canva Adv и Дизајн со Photopea за деца од 10 – 14 години.

Дигиталната патека за графички дизајн за деца е составена од

Обуки за Scratch и Дизајн со Canva и Photopea

Дигиталната патека за графички дизајн за деца ги воведува вашите деца во графичкиот дизајн преку обуките за Scratch и Canva. По завршување на секоја обука учениците добиваат Диплома за завршена обука од нашиот едукативен центар. Во дипломата се наведува од која Дигитална патека е обуката. Исто така се наведуваат сите постигнати цели и вештини за време на следење на обуката.

digipath-onlajn-obuka-programigram-scratch

ПрограмИграм™ во Scratch

Наша програма за

Дигиталната патека за графички дизајн за деца