ПрограмИграм™ во Scratch

2.250 ден8.500 ден

Првата обука за Scratch е воведна и подготвителна обука која има за цел да ги постави основите за работа со компјутер, да ја развие културата за креативно компјутерско работење, да ги воведе учениците во основите на логичкото и програмерско размислување, да ги запознае со основните програмерски концепти и основите на компјутерски дизајн.

8.500 ден
2.250 ден / месечно

Опис

Оваа обука ги опфаќа следните содржини:

 • Вовед во работа со компјутери. Креирање на корисничка сметка и запознавање со интерфејсот на Scratch
 • Блокови за движење. Први проекти во Scratch
 • Уште блокови за движење, завртување и насока
 • Креирање на проекти со ограничен збир на блокови
 • Багови и дебагирање
 • Анимација со блокови за : движење, звук, изглед
 • Проект – интерактивен колаж
 • Блокови за звуци и едитор на звуци во Scratch. Независна паралелност
 • Блокови за изглед и Paint editor во Scratch
 • Блокови за повторување. Анимација на карактери
 • Мои блокови – функции во Scratch
 • Разговори меѓу карактери. Зависна паралелност
 • Блокови за позадини. Сцени – проект приказна
 • Колаборативен проект – Pass it on
 • Услови. Sensing (ask and answer)
 • Оператори
 • Изработка на квиз со помош на оператори и sensing
 • Индивидуален проект и презентација на проектот

Вие исто така би сакале…