Обуки за

Програмирање, веб дизајн и графички дизајн за деца

digipath-onlajn-obuka-programigram-scratch

ПрограмИграм™ во Scratch

kako-rabotime

Нашиот наставен процес

Како Работиме

Часовите се одвиваат онлајн со користење на платформа за конференциска врска и директно присуство од наставник. Сите материјали за часовите се во електронска верзија. Наставникот го води онлајн часот, споделува материјали со учениците, ја следи и оценува нивната работа, задава задачи за домашна работа. По потреба се организираат дополнителни консултации со наставник.

Пред почетокот на секој семестар се организираат бесплатни пробни часови.

На овие часови на учениците им се доловуваат низата можности за компјутерско креирање, а родителите се запознаваат со програмите и условите за работа.

Курсевите се одвиваат во попладневни термини, по завршувањето на часовите од редовната настава во основните училишта.

Првиот термин е со почеток во 17:30 часот, а последниот термин во 19:30 часот, со распоред во зависност од видот на курсот и времетраењето на часот.

Работата на сите курсеви се одвива во мали групи од 6 до 8 ученици, со соодветна техничка опрема и материјали за секој ученик.

На овој начин се создаваат можности за индивидуализирана настава, а наставникот може лесно да пружи индивидуална помош на секој ученик и да ја следи работата на учениците.

Нашиот тим од наставници се состои од: професионален едукатор со повеќегодишно искуство во полето на едукацијата и енергични, креативни едукатори.

Нивна заедничка особина е ентузијазмот во работата со деца и вербата дека секое дете има свои потенцијали и интереси кои треба да се развиваат.

Како децата да станат

Мали програмери, креатори и иноватори

На нашите курсеви децата стануваат мали програмери усвојувајќи ги основните концепти и универзални синтакси на програмирањето. Креативното компјутерско работење им помага на децата да го совладаат мисловниот процес потребен за развивање на решенија кои може да ги вршат компјутери во партнерство со луѓето.
Технолошката писменост им помага на децата да ја разберат технологијата присутна во светот околу нив, со цел да донесуваат свесни одлуки. Иновативните процеси им помагаат на децата да го трансформираат она што го учат во сопствените пронајдоци. За време на нашите програми, децата стануваат удобни со прототипови, дизајнирање, тестирање и итерации, сите важни аспекти на процесот на иновации.
mali-programeri-kreatori-inovatori