Digipath Обука за Python

2.250 ден8.500 ден

Преку обуките Python и Python Adv учениците ќе се запознаат со основите на програмирањето и програмските јазици преку запознавање со синтаксните и семантичките особености на програмскиот јазик Python како еден од најзастапените програмски јазици во светот во моментот.

Со завршување на обуката Python учениците ќе ги знаат основните видови на елементи кои се составен дел на програмските јазици и ќе умеат да решаваат едноставни математички и логички задачи во Python со помош на структурите кои ќе ги изучуваат во обуката.

8.500 ден
2.250 ден / месечно

Опис

Во оваа обука се застапени следните содржини:

 • Вовед во програмски јазици и нивната примена
 • Запознавање со програмската околина на PyCharm
 • Печатење на текст во Python
 • Аритметички оператори и пресметки
 • Променливи (варијабли)
 • Коментари во Python
 • Читање на влезни податоци во Python
 • Случајни (random) броеви
 • Услови и условнa логика
 • Листи
 • Циклуси
 • Turtle Graphics во Python
 • Функции
 • Квизови за утврдување на знаењата
 • Игри и забава

Вие исто така би сакале…