• ПрограмИграм™ во Scratch Quick View
  • ПрограмИграм™ во Scratch Quick View
  • ПрограмИграм™ во Scratch

  • Scratch е прва обука во секоја дигитална патека за учење и е воведна и подготвителна обука. Таа има за цел да ги постави основите за работа со компјутер, да ја развие културата за креативно компјутерско работење, да ги воведе учениците во основите на логичкото и програмерското размислување, да ги запознае со основните програмерски коцепти и основните на компјутерски дизајн.  Оваа…
 • ПрограмИграм™ во Scratch Adv. Quick View
  • ПрограмИграм™ во Scratch Adv. Quick View
  • ПрограмИграм™ во Scratch Adv.

  • По завршување на првата обука Scratch учениците продолжуваат со изучување на обуката Scratch Adv. Во програмата од оваа обука се повторуваат и применуваат изучените концепти од првата обука во Scratch, се прошируваат со усвојување на нови концепти и работа на посложени проекти. Оваа обука е наменета за деца на возраст од 8 до 11 години. Обуката се одвива онлајн, со користење на платформата Zoom.…
 • ПрограмИграм™ во Scratch Adv. плаќање на рати Quick View
  • ПрограмИграм™ во Scratch Adv. плаќање на рати Quick View
  • ПрограмИграм™ во Scratch Adv. плаќање на рати

  • По завршување на првата обука Scratch учениците продолжуваат со изучување на обуката Scratch Adv. Во програмата од оваа обука се повторуваат и применуваат изучените концепти од првата обука во Scratch, се прошируваат со усвојување на нови концепти и работа на посложени проекти. Оваа обука е наменета за деца на возраст од 8 до 11 години. Обуката се одвива онлајн, со…
 • ПрограмИграм™ во Scratch Adv. плаќање наеднаш Quick View
  • ПрограмИграм™ во Scratch Adv. плаќање наеднаш Quick View
  • ПрограмИграм™ во Scratch Adv. плаќање наеднаш

  • По завршување на првата обука Scratch учениците продолжуваат со изучување на обуката Scratch Adv. Во програмата од оваа обука се повторуваат и применуваат изучените концепти од првата обука во Scratch, се прошируваат со усвојување на нови концепти и работа на посложени проекти. Оваа обука е наменета за деца на возраст од 8 до 11 години. Обуката се одвива онлајн, со…
 • ПрограмИграм™ во Scratch плаќање на рати Quick View
  • ПрограмИграм™ во Scratch плаќање на рати Quick View
  • ПрограмИграм™ во Scratch плаќање на рати

  • Scratch е прва обука во секоја дигитална патека за учење и е воведна и подготвителна обука. Таа има за цел да ги постави основите за работа со компјутер, да ја развие културата за креативно компјутерско работење, да ги воведе учениците во основите на логичкото и програмерското размислување, да ги запознае со основните програмерски коцепти и основните на компјутерски дизајн.  Оваа…
 • ПрограмИграм™ во Scratch плаќање наеднаш Quick View
  • ПрограмИграм™ во Scratch плаќање наеднаш Quick View
  • ПрограмИграм™ во Scratch плаќање наеднаш

  • Scratch е прва обука во секоја дигитална патека за учење и е воведна и подготвителна обука. Таа има за цел да ги постави основите за работа со компјутер, да ја развие културата за креативно компјутерско работење, да ги воведе учениците во основите на логичкото и програмерското размислување, да ги запознае со основните програмерски коцепти и основните на компјутерски дизајн.  Оваа…