Digipath обука за Дизајн со Photopea плаќање на рати

2.500 ден / месечно

Целта на обуката Дизајн со Photopea е да го продлабочи знаењето на учениците кои ги совладале првите две обуки од Дигиталната патека за графички дизајн во насока на стекнување на вештини за обработка на фотографии и изработка на понапредни и индивидуализирани дизајни.

Оваа обука е наменета за деца на возраст од 10 до 14 години. Обуката се одвива онлајн, со користење на платформата Zoom. Времетраење на една обука е 17 недели со 1 час неделно по 75 минути.

Со завршување на обуката, учениците ќе имаат понапредни познавања и вештини од графички дизајн, ќе го совладаат работењето на платформата Photopea за едитирање на слики и ќе го унапредат знаењето и користењето на Canva. Учениците ќе се оспособат на самостоен и рачен начин да едитираат фотографии и дизајни и ќе научат да креираат сопствени дизајни.

 

Вие исто така би сакале…