Digipath Обука за Python Adv Plus плаќање наеднаш

9.500 ден

Преку обуката Python Advanced Plus учениците ќе го продлабочат знаењето кое го стекнале во првите три обуки од Дигиталната патека за програмирање во Python за различните видови на Python библиотеки и работа со нив.

Оваа обука е наменета за деца на возраст од 11 до 15 години. Обуката се одвива онлајн, со користење на платформата Zoom. Времетраење на една обука е 17 недели со 1 час неделно по 75 минути.

Со завршување на Python Advanced Plus, учениците ќе имаат основни познавања од Python Django рамката за развој на веб решенија. Ќе се запознаат со концептите на frontend и backend development, основи на HTML и CSS и работа со нив, едноставни принципи за креирање и работа со модели и податоци.

Вие исто така би сакале…