ПрограмИграм™ во Scratch Adv. плаќање на рати

2.250 ден / месечно

По завршување на првата обука Scratch се продолжува со изучување на обуката Scratch Adv. Во програмата од оваа обука се повторуваат и применуваат изучените концепти од првата обука во Scratch, се прошируваат со усвојување на нови концепти и работа на повеќе проекти за изработка на 2D игри и изработка и презентација на индивидуален проект.

Опис

Оваа обука ги опфаќа следните содржини:

 • Напредни концепти – video sensing, cloning
 • Екстензија Pen – запознавање со алатките, цртање на елементарни линии и форми и цртање на посложени форми
 • Блокови за контрола
 • Проекти кои изгледаат како игри со движење на стрелки и сенсинг блоковите
 • Променлива и примена
 • Елементи на игра
 • Изработка на 5 основни 2D игри и додавање на екстензии
 • Листи и работа со листи
 • Низи и проекти со текстуални низи
 • Дебагирање на проекти
 • Правење на индивидуален завршен проект и презентирање на проектот

Вие исто така би сакале…