edufront-blog-programigram-html-css-javascript

Нова обука: ПрограмИграм™ во HTML/CSS & Java Script – програмирање за деца над 9 години

Во обуката Програмирање за деца во HTML/CSS & Java Script „ПрограмИграм™ во HTML/CSS/JS“ се изучуваат скрипт јазиците HTML, CSS и програмскиот јазик Java Script преку користење на едукативната платформа codemoji.com.

Групите за обуката се состојат од 6 до 8 деца. Часовите се оддржуваат онлајн, со користење на платформата Zoom за комуникација. На самиот час има присуство на наставник којшто го води часот и ја следи работата на учениците. Секое дете ќе има пристап до платформата codemoji.com и активностите на неа преку свој кориснички профил.

програмирање за деца

Ако сте заинтересирани за упис или посета на промотивен час пополнете ја формата тука: пријава за програмирање за деца

Програмирање за деца во HTML/CSS & Java Script

Со оваа обука децата ќе ги усвојат основите на изработка на скрипти во HTML и CSS преку интересен и лесно разбирлив метод. Ученокот ќе ги комбинираат знаењата од HTML и CSS за да се создаде стилизирана веб страница. Исто така ќе ги усвојат основите на програмирањето во JS. Учениците ќе знаат да изработат игра и апликација со сите научени скрипти и јазици.

Што ќе научи во обуката „ПрограмИграм™ во HTML/CSS & Java Script“

Со усвојување на знаењата на часовите на обуката, ученикот ќе знае како да:

  • Користи HTML тагови и кодира веб страници со користење на прилагоден CSS и вистински HTML тагови
  • Изработува HTML веб страници преку пишување кодови и изработува CSS веб страници преку пишување кодови
  • Кодира интерактивни веб страници со користење на Java Script
  • Ги користи основните и повеќе функции во Java Script со користење на рачно изработен текст едитор, JS низи (arrays) и Java Script циклуси
  • Напише мала сопствена Java Script апликација
  • Развие сопствена игра – апликација во Java Script
  • Направи сопствена веб апликација во Java Script

Потребно предзнаење: работа со компјутери (употреба на тастатура и глувче)
Целна група: Деца на возраст: +9 години
Времетраење на обуката: 24 недели, 1 час неделно по 90 минути