Digipath Обука за JavaScript Adv. плаќање на рати

2.500 ден / месечно

Целта на обуката JavaScript Advanced е да се продлабочи знаењето на учениците кои ги совладале првите три обуки од Дигиталната патека за веб дизајн во HTML, CSS и JavaScript, со различните видови на алатки и работа со нив.

Оваа обука е наменета за деца на возраст од 11 до 15 години. Обуката се одвива онлајн, со користење на платформата Zoom. Времетраење на една обука е 17 недели со 1 час неделно по 75 минути.

Со завршување на обуката, учениците ќе имаат понапредни познавања од концептите кои ги имаат изучено во обуките за основно користење на ЈavaScript, ќе креираат целосна веб страна со употреба на комплетот алатки Bootstrap и ќе ги креираат своите апликации со корисничка интеракција.

Вие исто така би сакале…