Digipath Обука за основи на Дизајн и Canva плаќање на рати

2.500 ден / месечно

Преку обуката „Основи на дизајн и Canva“ учениците ќе се запознаат со теоретски содржини за основни елементи и принципи на графички дизајн. Наученото практично ќе  го применуваат во онлајн платформата за графички дизајн Canva.

Оваа обука е наменета за деца на возраст од 10 до 14 години. Обуката се одвива онлајн, со користење на платформата Zoom. Времетраење на една обука е 17 недели со 1 час неделно по 75 минути.

Со завршувањето на обуката „Основи на дизајн и Canva“ учениците ќе ги усвојат и успешно ќе ги користат основните елементи и принципи на графичкиот дизајн, ќе се запознаат со повеќе видови на графички дизајн и ќе се оспособат за користење на алатките во платформата Canva за практична изработка на дизајни.

Опис

Оваа обука ги опфаќа следните содржини:

 • Запознавање со основните поими и Canva
 • Типови на графички дизајн, негови алатки, елементи и принципи
 • Шема на бои и основни правила на боите
 • Типографија
 • Основни правила на фонтовите
 • Типови на графика (формати на слики и вектори)
 • Лого и типови на логоа
 • Процес на изработување на лого
 • Canva – онлајн платформа за графички дизајн
 • Дополнителни ресурси со бесплатни материјали за дизајнирање
 • Групирање и организирање на елементите и принципите
 • Визуелна хиерархија
 • Тековни трендови во графичкиот дизајн, факти и совети
 • Изработка на дизајн за постер

Вие исто така би сакале…