Дигитална патека за веб дизајн за деца плаќање на рати

2.500 ден / месечно

Дигиталната патека за програмирање е составена од следниве основни обуки: Scratch, Scratch Adv, HTML/CSS, HTML/CSS Adv, JavaScript, JavaScript Adv.

Цената за Дигитална патека се однесува на две последователни обуки кои се изучуваат во текот на една учебна или иста календарска година. За почетници од 8 до 11 години тоа се обуките Scratch и Scratch Adv. Додека деца од 10 до 14 години започнуваат со обуките: HTML/CSS и HTML/CSS Adv.

Ако ученикот во претходна учебна година изучил некоја од Digipath обуките за веб дизајн тогаш уписот се врши за Дигитална патека составена од следните две последователни обуки.

Опис

Scratch е прва, воведна и подготвителна обука. Таа има за цел да ги постави основите за работа со компјутер, да ја развие културата за креативно компјутерско работење, да ги воведе учениците во основите на логичкото и програмерското размислување, да ги запознае со основните програмерски концепти и основите на компјутерскиот дизајн. 

По завршување на првата обука Scratch учениците продолжуваат со изучување на обуката Scratch Adv. Во програмата од оваа обука се повторуваат и применуваат изучените концепти од првата обука во Scratch, се прошируваат со усвојување на нови концепти и работа на посложени проекти.

Во првата обука за HTML/CSS учениците ќе се запознаат како работи Интернетот, што се тоа веб страни и со веб технологиите HTML и CSS. Се започнува со едноставни елементи и структура на страната и се движи постепено кон понапредни техники. Часовите вклучуваат работа со текст, хиперлинкови, слики, мултимедијални елементи, бои, типографија, листи, табели и друго. Со завршување на обуката учениците ќе се стекнат со основни вештини за HTML и CSS технологиите, пришто ќе научат различни тагови и елементи, како и нивни техники и структури за употреба, основно познавање како функционираат веб страните и нивно прикажување со веб технологиите HTML и CSS.

Во текот на обуката HTML/CSS Adv учениците ќе се запознаат со напредни елементи во HTML и CSS, напредни и повеќе вгнездени структури на веб страните, распределување на елементите во страната, селекција со атрибути, динамички содржини како и анимација во самата страна. Со завршување на обуката учениците ќе се стекнат со напредни вештини за HTML и CSS технологиите и самостојно ќе можат да направат своја HTML/CSS веб страна од сам почеток со користење на сите наведени елементи и техники, како што се: табели, слики, мултимедијални работи, навигација, динамички содржини, анимација и др.

Целта на обуката за Java Script e учениците да се запознаат со основните концепти на програмирањето и програмскиот јазик JavaScript, вметнување на JavaScript код во HTML страна и правење динамични работи со помош на JavaScript во самата страна. Со завршување на обуката учениците ќе се стекнат со основно познавање на програмскиот јазик JavaScript, како и основните концепти на програмирањето и негова примена во креирана веб страна.

Вие исто така би сакале…