edufront-blog-programigram-vo-scratch

Онлајн обука: ПрограмИграм™ во Scratch – програмирање за деца над 8 години

Во обуката Програмирање за деца „ПрограмИграм™ во Scratch“ се изучува програмскиот јазик Scratch преку користење на наставната програма „Creative Computing Curriculum“.

Наставната програма за Creative Computing e развиена од Harvard Graduate School of Education. Taa e збирка на идеи, стратегии и активности за воведно искуство во креативна работа со компјутери користејќи го програмскиот јазик Scratch. Активностите се дизајнирани за да ја поддржат блискоста и да ја зголемат флуентноста во креативната работа со компјутери и компјутерското размислување. Програмирање за деца „ПрограмИграм™ во Scratch“ ги вклучува сите овие активности прилагодени за онлајн обука.

Ако сте заинтересирани за упис или посета на промотивен час пополнете ја формата тука: пријава за програмирање за деца

Програмирање за деца

Scratch е програмски јазик базиран на визуелни блокови за програмирање што им овозможува на корисниците да научат компјутерско програмирање додека работат на лично значајни проекти како што се анимирани приказни и игри. Главна цел на Scratch е да ги воведе и запознае со програмирање оние кои немаат претходно искуство во програмирање. Scratch е проект на Lifelong Kindergarten Group во MIT Media Lab.

Во Програмирање за деца со Scratch децата ќе програмираат свои интерактивни колажи, приказни, анимации и игри на сопствен профил на www.scratch.mit.edu кои можат да ги споделуваат со Scratch заедницата онлајн.

Што ќе научи во обуката програмирање за деца „ПрограмИграм™ во Scratch“

Преку изучување на Scratch децата учат:

  • Математички концепти (координати, оператори, агли и завртувања, варијабли и др.)
  • Компјутерски идеи и концепти (настани, низи, услови, циклуси, итерации и др.) на мотивирачки начин и давање смисла и конкретно значење
  • Процес на дизајн
  • Вештини за учење на 21от век: креативно размислување, јасна комуникација, систематско анализирање, ефективно соработување, континуирано учење
  • Флуентност со дигиталната технологија (се учи не само како да се биде во интеракција со компјутерот туку и да се креира со него).

Групите за обуката се состојат од 6 до 8 деца. За секое дете се обезбедуваат работни листови и материјали потребни за часовите. Часовите се оддржуваат онлајн, со користење на платформата Zoom и присуство на наставник којшто го води часот и ја следи работата на учениците.

Потребно предзнаење: работа со компјутери (употреба на тастатура и глувче)
Целна група: Деца на возраст: 8 – 11 години
Времетраење на обуката: 24 недели, 1 час неделно по 75 минути