Digipath Обука за HTML/CSS Adv. плаќање наеднаш

9.500 ден

Во текот на обуката HTML/CSS Adv учениците ќе се запознаат со напредни елементи во HTML и CSS, напредни и повеќе вгнездени структури на веб страните, распределување на елементите во страната, селекција со атрибути, динамички содржини како и анимација во самата страна. 

Оваа обука е наменета за деца на возраст од 10 до 14 години. Обуката се одвива онлајн, со користење на платформата Zoom. Времетраење на една обука е 17 недели со 1 час неделно по 75 минути.

Со завршување на обуката учениците ќе се стекнат со напредни вештини за HTML и CSS технологиите и самостојно ќе можат да направат своја HTML/CSS веб страна од сам почеток со користење на сите наведени елементи и техники, како што се: табели, слики, мултимедијални работи, навигација, динамички содржини, анимација и др.

Опис

Оваа обука ги опфаќа следните содржини:

 • Распоред на страна
 • Табели
 • Рамки
 • Веб графика
 • Динамички содржини
 • CSS атрибути
 • FlexBox
 • CSS Grid
 • CSS селектори и вгнездени елементи
 • 2Д објекти во CSS
 • Транзиции во CSS
 • Анимација во CSS
 • Вежби со анимации и транзиции во CSS
 • Работа на проект

Вие исто така би сакале…