• Digipath Обука за Python Adv. плаќање наеднаш Quick View
  • Digipath Обука за Python Adv. плаќање наеднаш Quick View
  • Digipath Обука за Python Adv. плаќање наеднаш

  • Преку обуката Python Adv учениците ќе се запознаат со некои важни концепти на програмирањето и програмските јазици преку запознавање на синтаксните и семантичките особености на програмскиот јазик Python како еден од најзастапените програмски јазици во моментот и ‘ќе се воведат  во програмирањето на игри со помош на Python библиотеката PyGame. Оваа обука е наменета за деца на возраст од 10…
 • Digipath Обука за Python Upp Adv. Quick View
  • Digipath Обука за Python Upp Adv. Quick View
  • Digipath Обука за Python Upp Adv.

  • Преку обуката Python Upp Adv учениците ќе го продлабочат знаењето од првите две обуки од Дигиталната патека за програмирање во Python за различни видови Python библиотеки и работа со нив. Оваа обука е наменета за деца на возраст од 10 до 14 години. Обуката се одвива онлајн, со користење на платформата Zoom. Времетраење на една обука е 17 недели со…
 • Digipath Обука за Python Upp Adv. плаќање на рати Quick View
  • Digipath Обука за Python Upp Adv. плаќање на рати Quick View
  • Digipath Обука за Python Upp Adv. плаќање на рати

  • Преку обуката Python Upp Adv учениците ќе го продлабочат знаењето од првите две обуки од Дигиталната патека за програмирање во Python за различни видови Python библиотеки и работа со нив. Оваа обука е наменета за деца на возраст од 10 до 14 години. Обуката се одвива онлајн, со користење на платформата Zoom. Времетраење на една обука е 17 недели со…
 • Digipath Обука за Python Upp Adv. плаќање наеднаш Quick View
  • Digipath Обука за Python Upp Adv. плаќање наеднаш Quick View
  • Digipath Обука за Python Upp Adv. плаќање наеднаш

  • Преку обуката Python Upp Adv учениците ќе го продлабочат знаењето од првите две обуки од Дигиталната патека за програмирање во Python за различни видови Python библиотеки и работа со нив. Оваа обука е наменета за деца на возраст од 10 до 14 години. Обуката се одвива онлајн, со користење на платформата Zoom. Времетраење на една обука е 17 недели со…
 • Digipath Обука за Python плаќање на рати Quick View
  • Digipath Обука за Python плаќање на рати Quick View
  • Digipath Обука за Python плаќање на рати

  • Преку обуката Python, учениците ќе се запознаат со основите на програмирањето и програмските јазици преку запознавање со синтаксните и семантичките особености на програмскиот јазик Python како еден од најзастапените програмски јазици во светот во моментот. Оваа обука е наменета за деца на возраст од 10 до 14 години. Обуката се одвива онлајн, со користење на платформата Zoom. Времетраење на една…
 • Digipath Обука за Python плаќање наеднаш Quick View
  • Digipath Обука за Python плаќање наеднаш Quick View
  • Digipath Обука за Python плаќање наеднаш

  • Преку обуката Python, учениците ќе се запознаат со основите на програмирањето и програмските јазици преку запознавање со синтаксните и семантичките особености на програмскиот јазик Python како еден од најзастапените програмски јазици во светот во моментот. Оваа обука е наменета за деца на возраст од 10 до 14 години. Обуката се одвива онлајн, со користење на платформата Zoom. Времетраење на една…
 • Digipath Обука за Дизајн и Canva Adv. плаќање на рати Quick View
  • Digipath Обука за Дизајн и Canva Adv. плаќање на рати Quick View
  • Digipath Обука за Дизајн и Canva Adv. плаќање на рати

  • Преку обуката „Дизајн и Canva Adv“ учениците ќе се запознаат со напредно ниво на графички дизајн и практично ќе научат да го применуваат стекнатото знаење во онлајн платформата за графички дизајн Canva. Оваа обука е наменета за деца на возраст од 10 до 14 години. Обуката се одвива онлајн, со користење на платформата Zoom. Времетраење на една обука е 17…
 • Digipath Обука за Дизајн и Canva Adv. плаќање наеднаш Quick View
  • Digipath Обука за Дизајн и Canva Adv. плаќање наеднаш Quick View
  • Digipath Обука за Дизајн и Canva Adv. плаќање наеднаш

  • Преку обуката „Дизајн и Canva Adv“ учениците ќе се запознаат со напредно ниво на графички дизајн и практично ќе научат да го применуваат стекнатото знаење во онлајн платформата за графички дизајн Canva. Оваа обука е наменета за деца на возраст од 10 до 14 години. Обуката се одвива онлајн, со користење на платформата Zoom. Времетраење на една обука е 17…
 • Digipath Обука за Дизајн и Canva Adv. Quick View
  • Digipath Обука за Дизајн и Canva Adv. Quick View
  • Digipath Обука за Дизајн и Canva Adv.

  • Преку обуката „Дизајн и Canva Adv“ учениците ќе се запознаат со напредно ниво на графички дизајн и практично ќе научат да го применуваат стекнатото знаење во онлајн платформата за графички дизајн Canva. Оваа обука е наменета за деца на возраст од 10 до 14 години. Обуката се одвива онлајн, со користење на платформата Zoom. Времетраење на една обука е 17…
 • Digipath Обука за основи на Дизајн и Canva Quick View
  • Digipath Обука за основи на Дизајн и Canva Quick View
  • Digipath Обука за основи на Дизајн и Canva

  • Преку обуката „Основи на дизајн и Canva“ учениците ќе се запознаат со теоретски содржини за основни елементи и принципи на графички дизајн. Наученото практично ќе  го применуваат во онлајн платформата за графички дизајн Canva. Оваа обука е наменета за деца на возраст од 10 до 14 години. Обуката се одвива онлајн, со користење на платформата Zoom. Времетраење на една обука…
 • Digipath Обука за основи на Дизајн и Canva плаќање на рати Quick View
  • Digipath Обука за основи на Дизајн и Canva плаќање на рати Quick View
  • Digipath Обука за основи на Дизајн и Canva плаќање на рати

  • Преку обуката „Основи на дизајн и Canva“ учениците ќе се запознаат со теоретски содржини за основни елементи и принципи на графички дизајн. Наученото практично ќе  го применуваат во онлајн платформата за графички дизајн Canva. Оваа обука е наменета за деца на возраст од 10 до 14 години. Обуката се одвива онлајн, со користење на платформата Zoom. Времетраење на една обука…
 • Digipath Обука за основи на Дизајн и Canva плаќање наеднаш Quick View
  • Digipath Обука за основи на Дизајн и Canva плаќање наеднаш Quick View
  • Digipath Обука за основи на Дизајн и Canva плаќање наеднаш

  • Преку обуката „Основи на дизајн и Canva“ учениците ќе се запознаат со теоретски содржини за основни елементи и принципи на графички дизајн. Наученото практично ќе  го применуваат во онлајн платформата за графички дизајн Canva. Оваа обука е наменета за деца на возраст од 10 до 14 години. Обуката се одвива онлајн, со користење на платформата Zoom. Времетраење на една обука…