• Digipath Обука за HTML/CSS Adv. плаќање наеднаш Quick View
  • Digipath Обука за HTML/CSS Adv. плаќање наеднаш Quick View
  • Digipath Обука за HTML/CSS Adv. плаќање наеднаш

  • Во текот на обуката HTML/CSS Adv учениците ќе се запознаат со напредни елементи во HTML и CSS, напредни и повеќе вгнездени структури на веб страните, распределување на елементите во страната, селекција со атрибути, динамички содржини како и анимација во самата страна.  Оваа обука е наменета за деца на возраст од 10 до 14 години. Обуката се одвива онлајн, со користење…
 • Digipath Обука за HTML/CSS плаќање наеднаш Quick View
  • Digipath Обука за HTML/CSS плаќање наеднаш Quick View
  • Digipath Обука за HTML/CSS плаќање наеднаш

  • Во првата обука за HTML/CSS учениците ќе се запознаат како работи Интернетот, што се тоа веб страни и со веб технологиите HTML и CSS. Се започнува со едноставни елементи и структура на страната и се движи постепено кон понапредни техники. Часовите вклучуваат работа со текст, хиперлинкови, слики, мултимедијални елементи, бои, типографија, листи, табели и друго.  Оваа обука е наменета за…
 • Digipath Обука за JavaScript Adv. плаќање наеднаш Quick View
  • Digipath Обука за JavaScript Adv. плаќање наеднаш Quick View
  • Digipath Обука за JavaScript Adv. плаќање наеднаш

  • Целта на обуката JavaScript Advanced е да се продлабочи знаењето на учениците кои ги совладале првите три обуки од Дигиталната патека за веб дизајн во HTML, CSS и JavaScript, со различните видови на алатки и работа со нив. Оваа обука е наменета за деца на возраст од 11 до 15 години. Обуката се одвива онлајн, со користење на платформата Zoom.…
 • Digipath Обука за Python Adv Plus плаќање наеднаш Quick View
  • Digipath Обука за Python Adv Plus плаќање наеднаш Quick View
  • Digipath Обука за Python Adv Plus плаќање наеднаш

  • Преку обуката Python Advanced Plus учениците ќе го продлабочат знаењето кое го стекнале во првите три обуки од Дигиталната патека за програмирање во Python за различните видови на Python библиотеки и работа со нив. Оваа обука е наменета за деца на возраст од 11 до 15 години. Обуката се одвива онлајн, со користење на платформата Zoom. Времетраење на една обука…
 • Digipath Обука за Python Adv. плаќање наеднаш Quick View
  • Digipath Обука за Python Adv. плаќање наеднаш Quick View
  • Digipath Обука за Python Adv. плаќање наеднаш

  • Преку обуката Python Adv учениците ќе се запознаат со некои важни концепти на програмирањето и програмските јазици преку запознавање на синтаксните и семантичките особености на програмскиот јазик Python како еден од најзастапените програмски јазици во моментот и ‘ќе се воведат  во програмирањето на игри со помош на Python библиотеката PyGame. Оваа обука е наменета за деца на возраст од 10…
 • Digipath Обука за Python Upp Adv. плаќање наеднаш Quick View
  • Digipath Обука за Python Upp Adv. плаќање наеднаш Quick View
  • Digipath Обука за Python Upp Adv. плаќање наеднаш

  • Преку обуката Python Upp Adv учениците ќе го продлабочат знаењето од првите две обуки од Дигиталната патека за програмирање во Python за различни видови Python библиотеки и работа со нив. Оваа обука е наменета за деца на возраст од 10 до 14 години. Обуката се одвива онлајн, со користење на платформата Zoom. Времетраење на една обука е 17 недели со…
 • Digipath Обука за Python плаќање наеднаш Quick View
  • Digipath Обука за Python плаќање наеднаш Quick View
  • Digipath Обука за Python плаќање наеднаш

  • Преку обуката Python, учениците ќе се запознаат со основите на програмирањето и програмските јазици преку запознавање со синтаксните и семантичките особености на програмскиот јазик Python како еден од најзастапените програмски јазици во светот во моментот. Оваа обука е наменета за деца на возраст од 10 до 14 години. Обуката се одвива онлајн, со користење на платформата Zoom. Времетраење на една…
 • Digipath Обука за Дизајн и Canva Adv. плаќање наеднаш Quick View
  • Digipath Обука за Дизајн и Canva Adv. плаќање наеднаш Quick View
  • Digipath Обука за Дизајн и Canva Adv. плаќање наеднаш

  • Преку обуката „Дизајн и Canva Adv“ учениците ќе се запознаат со напредно ниво на графички дизајн и практично ќе научат да го применуваат стекнатото знаење во онлајн платформата за графички дизајн Canva. Оваа обука е наменета за деца на возраст од 10 до 14 години. Обуката се одвива онлајн, со користење на платформата Zoom. Времетраење на една обука е 17…
 • Digipath обука за Дизајн со Photopea плаќање наеднаш Quick View
  • Digipath обука за Дизајн со Photopea плаќање наеднаш Quick View
  • Digipath обука за Дизајн со Photopea плаќање наеднаш

  • Целта на обуката Дизајн со Photopea е да го продлабочи знаењето на учениците кои ги совладале првите две обуки од Дигиталната патека за графички дизајн во насока на стекнување на вештини за обработка на фотографии и изработка на понапредни и индивидуализирани дизајни. Оваа обука е наменета за деца на возраст од 10 до 14 години. Обуката се одвива онлајн, со…
 • Digipath Обука за основи на Дизајн и Canva плаќање наеднаш Quick View
  • Digipath Обука за основи на Дизајн и Canva плаќање наеднаш Quick View
  • Digipath Обука за основи на Дизајн и Canva плаќање наеднаш

  • Преку обуката „Основи на дизајн и Canva“ учениците ќе се запознаат со теоретски содржини за основни елементи и принципи на графички дизајн. Наученото практично ќе  го применуваат во онлајн платформата за графички дизајн Canva. Оваа обука е наменета за деца на возраст од 10 до 14 години. Обуката се одвива онлајн, со користење на платформата Zoom. Времетраење на една обука…
 • ПрограмИграм™ во Scratch Adv. плаќање наеднаш Quick View
  • ПрограмИграм™ во Scratch Adv. плаќање наеднаш Quick View
  • ПрограмИграм™ во Scratch Adv. плаќање наеднаш

  • По завршување на првата обука Scratch учениците продолжуваат со изучување на обуката Scratch Adv. Во програмата од оваа обука се повторуваат и применуваат изучените концепти од првата обука во Scratch, се прошируваат со усвојување на нови концепти и работа на посложени проекти. Оваа обука е наменета за деца на возраст од 8 до 11 години. Обуката се одвива онлајн, со…
 • ПрограмИграм™ во Scratch плаќање наеднаш Quick View
  • ПрограмИграм™ во Scratch плаќање наеднаш Quick View
  • ПрограмИграм™ во Scratch плаќање наеднаш

  • Scratch е прва обука во секоја дигитална патека за учење и е воведна и подготвителна обука. Таа има за цел да ги постави основите за работа со компјутер, да ја развие културата за креативно компјутерско работење, да ги воведе учениците во основите на логичкото и програмерското размислување, да ги запознае со основните програмерски коцепти и основните на компјутерски дизајн.  Оваа…