• Digipath Обука за HTML/CSS Adv. плаќање наеднаш Quick View
  • Digipath Обука за HTML/CSS Adv. плаќање наеднаш Quick View
  • Digipath Обука за HTML/CSS Adv. плаќање наеднаш

  • Во втората обука HTML/CSS Adv се продолжува со напредно ниво на HTML и CSS јазикот каде се навлегува во понапредни и посложени елементи и комбинација на истите. Исто така во CSS делот се изучуваат анимации кој можат да бидат прикажани на самата страна и напредни техники за прикажување на страната. Дел од новите содржини опфаќаат: напредни и повеќе вгнездени структури…
 • Digipath Обука за HTML/CSS плаќање наеднаш Quick View
  • Digipath Обука за HTML/CSS плаќање наеднаш Quick View
  • Digipath Обука за HTML/CSS плаќање наеднаш

  • Учениците се запознаваат со работата на интернетот и веб страниците и се оспособуваат за самостојна изработка на основна веб страница. Преку обуките од оваа дигитална патека учениците ќе стекнат доволно знаење за да видат што и во која насока би сакале да продолжат со веб програмирањето. Во обуката HTML/CSS се изучува основно ниво на описниот јазик HTML како прва скала…
 • Digipath Обука за Python Adv. плаќање наеднаш Quick View
  • Digipath Обука за Python Adv. плаќање наеднаш Quick View
  • Digipath Обука за Python Adv. плаќање наеднаш

  • Преку обуките Python и Python Adv учениците ќе се запознаат со основите на програмирањето и програмските јазици преку запознавање со синтаксните и семантичките особености на програмскиот јазик Python како еден од најзастапените програмски јазици во светот во моментот. Со завршување на обуката Python учениците ќе ги знаат основните видови на елементи кои се составен дел на програмските јазици и ќе…
 • Digipath Обука за Python плаќање наеднаш Quick View
  • Digipath Обука за Python плаќање наеднаш Quick View
  • Digipath Обука за Python плаќање наеднаш

  • Преку обуките Python и Python Adv учениците ќе се запознаат со основите на програмирањето и програмските јазици преку запознавање со синтаксните и семантичките особености на програмскиот јазик Python како еден од најзастапените програмски јазици во светот во моментот. Со завршување на обуката Python учениците ќе ги знаат основните видови на елементи кои се составен дел на програмските јазици и ќе…
 • Digipath Обука за основи на Дизајн и Canva плаќање наеднаш Quick View
  • Digipath Обука за основи на Дизајн и Canva плаќање наеднаш Quick View
  • Digipath Обука за основи на Дизајн и Canva плаќање наеднаш

  • Дигитална патека за дизајн понатаму продолжува со обуките: Основи на дизајн и Canva и Дизајн и Canva Adv во коишто учениците се запознаваат со основите на графички дизајн и практично учат и го применуваат наученото во онлајн платформата за графички дизајн Canva. Преку овие обуки децата ќе сфатат дека графичкиот дизајн е насекаде околу нас, ќе научат уште еден начин…
 • ПрограмИграм™ во Scratch Adv. плаќање наеднаш Quick View
  • ПрограмИграм™ во Scratch Adv. плаќање наеднаш Quick View
  • ПрограмИграм™ во Scratch Adv. плаќање наеднаш

  • По завршување на првата обука Scratch се продолжува со изучување на обуката Scratch Adv. Во програмата од оваа обука се повторуваат и применуваат изучените концепти од првата обука во Scratch, се прошируваат со усвојување на нови концепти и работа на повеќе проекти за изработка на 2D игри и изработка и презентација на индивидуален проект.
 • ПрограмИграм™ во Scratch плаќање наеднаш Quick View
  • ПрограмИграм™ во Scratch плаќање наеднаш Quick View
  • ПрограмИграм™ во Scratch плаќање наеднаш

  • Првата обука за Scratch е воведна и подготвителна обука која има за цел да ги постави основите за работа со компјутер, да ја развие културата за креативно компјутерско работење, да ги воведе учениците во основите на логичкото и програмерско размислување, да ги запознае со основните програмерски концепти и основите на компјутерски дизајн.