edufront-blog-programigram-vo-python

Нова обука: ПрограмИграм™ во Python – програмирање за деца над 10 години

Во обуката Програмирање за деца „ПрограмИграм™ во Python“ се изучува програмскиот јазик Python преку користење на иновативни методи. Групите за обуката се состојат од 8 до 10 деца. Часовите се оддржуваат онлајн, со користење на платформата Zoom за комуникација и присуство на наставник којшто го води часот и ја следи работата на учениците.

Python се користи скоро насекаде во професионалното програмирање, во игри и други апликации. Додека можете лесно да го видите излезот (аутпутот) од вашиот PHP-код во веб-прелистувач, излезот на Python може да се прикаже како веб-страници, но исто така и како излез од и од други апликации.

програмирање за деца

Ако сте заинтересирани за упис или посета на промотивен час пополнете ја формата тука: пријава за програмирање за деца

Програмирање за деца во Python

Децата во оваа обука го изучуваат Python преку совршен начин и активности за некој да се запознае со програмирање и да ги усвои основните концепти и да ја почувствува возбудата да направи компјутерот да прави работи, но тоа да не биде премногу на технички начин. Важно е децата да стекнат едноставно мајсторство, а потоа може да изберат дали ќе продолжат понатаму со подетално изучување или не. А за децата што имаат „програмирачка бубачка“ учењето Python им помага во обезбедувањето контекст за наученото во Scratch, Hopscotch или друг сличен јазик.

Програмирање за деца во Python ќе им обезбеди на учениците забавен начин да научат вештини за кодирање. Концептите се објаснети на толку едноставен начин, што секој може да научи да кодира. На крајот на обуката, учениците ќе можат да прават едноставни пресметки, да прават списоци и да научат како програмирањето може да се стави во практична употреба. Уште поважно, учениците ќе сфатат дека нема зошто да се плашиме од кодирање. Всушност, секој може да кодира, сè додека тие имаат желба да учат.

Што ќе научи во обуката „ПрограмИграм™ со Python“

Со усвојување на знаењата на часовите на обуката, ученикот ќе знае како да:

  • Печати текст и креира варијабли
  • Прави калкулации (пресметки) и произволни (рандом) броеви
  • Внесува бројни варијабли и додава коментари
  • Создава „Ако“ искази
  • Работи со Листи и Функции
  • Работи со помош на Итерации (циклуси)
  • Користи Параметри и валидација
  • Препознава и создава нови Алгоритми

Потребно предзнаење: Scratch, работа со компјутери (употреба на тастатура и глувче)
Целна група: Деца на возраст: +10 години
Времетраење на обуката: 24 недели, 1 час неделно по 90 минути