Digipath Обука за JavaScript плаќање на рати

2.250 ден / месечно

Во третата обука од Дигиталната патека за веб дизајн се изучуваат основи на програмскиот јазик JavaScript како најзастапен јазик за изградба на front-end делот на веб страниците. Тука учениците ќе се запознаат со основните концепти на програмирањето и повеќе логични и алгоритамски концепти и ќе ги применат во front-end развој на веб страница.

Опис

Дел од содржините кои се изучуваат на оваа обука се:

  • Вовед во променливи
  • Стрингови
  • Низи
  • Објекти
  • Услови и циклуси
  • Вметнување на JavaScript код во HTML страница
  • Динамични работи со помош на JavaScript во самата страница
  • Дебагирање и техники на барање на грешки во самата страница и кодот

Вие исто така би сакале…