• Digipath Обука за HTML/CSS Adv. плаќање на рати Quick View
  • Digipath Обука за HTML/CSS Adv. плаќање на рати Quick View
  • Digipath Обука за HTML/CSS Adv. плаќање на рати

  • Во текот на обуката HTML/CSS Adv учениците ќе се запознаат со напредни елементи во HTML и CSS, напредни и повеќе вгнездени структури на веб страните, распределување на елементите во страната, селекција со атрибути, динамички содржини како и анимација во самата страна.  Оваа обука е наменета за деца на возраст од 10 до 14 години. Обуката се одвива онлајн, со користење…
 • Digipath Обука за HTML/CSS плаќање на рати Quick View
  • Digipath Обука за HTML/CSS плаќање на рати Quick View
  • Digipath Обука за HTML/CSS плаќање на рати

  • Во првата обука за HTML/CSS учениците ќе се запознаат како работи Интернетот, што се тоа веб страни и со веб технологиите HTML и CSS. Се започнува со едноставни елементи и структура на страната и се движи постепено кон понапредни техники. Часовите вклучуваат работа со текст, хиперлинкови, слики, мултимедијални елементи, бои, типографија, листи, табели и друго.  Оваа обука е наменета за…
 • Digipath Обука за JavaScript плаќање на рати Quick View
  • Digipath Обука за JavaScript плаќање на рати Quick View
  • Digipath Обука за JavaScript плаќање на рати

  • Целта на обуката за Java Script e учениците да се запознаат со основните концепти на програмирањето и програмскиот јазик JavaScript, вметнување на JavaScript код во HTML страна и правење динамични работи со помош на JavaScript во самата страна. Оваа обука е наменета за деца на возраст од 10 до 14 години. Обуката се одвива онлајн, со користење на платформата Zoom.…
 • Digipath Обука за Python Adv. плаќање на рати Quick View
  • Digipath Обука за Python Adv. плаќање на рати Quick View
  • Digipath Обука за Python Adv. плаќање на рати

  • Преку обуката Python Adv учениците ќе се запознаат со некои важни концепти на програмирањето и програмските јазици преку запознавање на синтаксните и семантичките особености на програмскиот јазик Python како еден од најзастапените програмски јазици во моментот и ‘ќе се воведат  во програмирањето на игри со помош на Python библиотеката PyGame. Оваа обука е наменета за деца на возраст од 10…
 • Digipath Обука за Python Upp Adv. плаќање на рати Quick View
  • Digipath Обука за Python Upp Adv. плаќање на рати Quick View
  • Digipath Обука за Python Upp Adv. плаќање на рати

  • Преку обуката Python Upp Adv учениците ќе го продлабочат знаењето од првите две обуки од Дигиталната патека за програмирање во Python за различни видови Python библиотеки и работа со нив. Оваа обука е наменета за деца на возраст од 10 до 14 години. Обуката се одвива онлајн, со користење на платформата Zoom. Времетраење на една обука е 17 недели со…
 • Digipath Обука за Python плаќање на рати Quick View
  • Digipath Обука за Python плаќање на рати Quick View
  • Digipath Обука за Python плаќање на рати

  • Преку обуката Python, учениците ќе се запознаат со основите на програмирањето и програмските јазици преку запознавање со синтаксните и семантичките особености на програмскиот јазик Python како еден од најзастапените програмски јазици во светот во моментот. Оваа обука е наменета за деца на возраст од 10 до 14 години. Обуката се одвива онлајн, со користење на платформата Zoom. Времетраење на една…
 • Digipath Обука за Дизајн и Canva Adv. плаќање на рати Quick View
  • Digipath Обука за Дизајн и Canva Adv. плаќање на рати Quick View
  • Digipath Обука за Дизајн и Canva Adv. плаќање на рати

  • Преку обуката „Дизајн и Canva Adv“ учениците ќе се запознаат со напредно ниво на графички дизајн и практично ќе научат да го применуваат стекнатото знаење во онлајн платформата за графички дизајн Canva. Оваа обука е наменета за деца на возраст од 10 до 14 години. Обуката се одвива онлајн, со користење на платформата Zoom. Времетраење на една обука е 17…
 • Digipath Обука за основи на Дизајн и Canva плаќање на рати Quick View
  • Digipath Обука за основи на Дизајн и Canva плаќање на рати Quick View
  • Digipath Обука за основи на Дизајн и Canva плаќање на рати

  • Преку обуката „Основи на дизајн и Canva“ учениците ќе се запознаат со теоретски содржини за основни елементи и принципи на графички дизајн. Наученото практично ќе  го применуваат во онлајн платформата за графички дизајн Canva. Оваа обука е наменета за деца на возраст од 10 до 14 години. Обуката се одвива онлајн, со користење на платформата Zoom. Времетраење на една обука…
 • Дигитална патека за веб дизајн за деца плаќање на рати Quick View
  • Дигитална патека за веб дизајн за деца плаќање на рати Quick View
  • Дигитална патека за веб дизајн за деца плаќање на рати

  • Дигиталната патека за програмирање е составена од следниве основни обуки: Scratch, Scratch Adv, HTML/CSS, HTML/CSS Adv, JavaScript, JavaScript Adv. Цената за Дигитална патека се однесува на две последователни обуки кои се изучуваат во текот на една учебна или иста календарска година. За почетници од 8 до 11 години тоа се обуките Scratch и Scratch Adv. Додека деца од 10 до…
 • Дигитална патека за графички дизајн за деца плаќање на рати Quick View
  • Дигитална патека за графички дизајн за деца плаќање на рати Quick View
  • Дигитална патека за графички дизајн за деца плаќање на рати

  • Дигиталната патека за програмирање е составена од следниве основни обуки: Scratch, Scratch Adv, Основи на дизајн и Canva, Дизајн и Canva Adv.  Цената за Дигитална патека се однесува на две последователни обуки кои се изучуваат во текот на една учебна или иста календарска година. За почетници од 8 до 11 години тоа се обуките Scratch и Scratch Adv. Додека деца…
 • Дигитална патека за програмирање за деца плаќање на рати Quick View
  • Дигитална патека за програмирање за деца плаќање на рати Quick View
  • Дигитална патека за програмирање за деца плаќање на рати

  • Дигиталната патека за програмирање е составена од следниве основни обуки: Scratch, Scratch Adv, Python, Python Adv, Python Upp Adv, Python Adv Plus.  Цената за Дигитална патека се однесува на две последователни обуки кои се изучуваат во текот на една учебна или иста календарска година. За почетници од 8 до 11 години тоа се обуките Scratch и Scratch Adv. Додека деца…
 • ПрограмИграм™ во Scratch Adv. плаќање на рати Quick View
  • ПрограмИграм™ во Scratch Adv. плаќање на рати Quick View
  • ПрограмИграм™ во Scratch Adv. плаќање на рати

  • По завршување на првата обука Scratch учениците продолжуваат со изучување на обуката Scratch Adv. Во програмата од оваа обука се повторуваат и применуваат изучените концепти од првата обука во Scratch, се прошируваат со усвојување на нови концепти и работа на посложени проекти. Оваа обука е наменета за деца на возраст од 8 до 11 години. Обуката се одвива онлајн, со…