• Digipath Обука за HTML/CSS Adv. плаќање на рати Quick View
  • Digipath Обука за HTML/CSS Adv. плаќање на рати Quick View
  • Digipath Обука за HTML/CSS Adv. плаќање на рати

  • Во втората обука HTML/CSS Adv се продолжува со напредно ниво на HTML и CSS јазикот каде се навлегува во понапредни и посложени елементи и комбинација на истите. Исто така во CSS делот се изучуваат анимации кој можат да бидат прикажани на самата страна и напредни техники за прикажување на страната. Дел од новите содржини опфаќаат: напредни и повеќе вгнездени структури…
 • Digipath Обука за HTML/CSS плаќање на рати Quick View
  • Digipath Обука за HTML/CSS плаќање на рати Quick View
  • Digipath Обука за HTML/CSS плаќање на рати

  • Учениците се запознаваат со работата на интернетот и веб страниците и се оспособуваат за самостојна изработка на основна веб страница. Преку обуките од оваа дигитална патека учениците ќе стекнат доволно знаење за да видат што и во која насока би сакале да продолжат со веб програмирањето. Во обуката HTML/CSS се изучува основно ниво на описниот јазик HTML како прва скала…
 • Digipath Обука за JavaScript плаќање на рати Quick View
  • Digipath Обука за JavaScript плаќање на рати Quick View
  • Digipath Обука за JavaScript плаќање на рати

  • Во третата обука од Дигиталната патека за веб дизајн се изучуваат основи на програмскиот јазик JavaScript како најзастапен јазик за изградба на front-end делот на веб страниците. Тука учениците ќе се запознаат со основните концепти на програмирањето и повеќе логични и алгоритамски концепти и ќе ги применат во front-end развој на веб страница.
 • Digipath Обука за Python Adv. плаќање на рати Quick View
  • Digipath Обука за Python Adv. плаќање на рати Quick View
  • Digipath Обука за Python Adv. плаќање на рати

  • Преку обуките Python и Python Adv учениците ќе се запознаат со основите на програмирањето и програмските јазици преку запознавање со синтаксните и семантичките особености на програмскиот јазик Python како еден од најзастапените програмски јазици во светот во моментот. Со завршување на обуката Python учениците ќе ги знаат основните видови на елементи кои се составен дел на програмските јазици и ќе…
 • Digipath Обука за Python плаќање на рати Quick View
  • Digipath Обука за Python плаќање на рати Quick View
  • Digipath Обука за Python плаќање на рати

  • Преку обуките Python и Python Adv учениците ќе се запознаат со основите на програмирањето и програмските јазици преку запознавање со синтаксните и семантичките особености на програмскиот јазик Python како еден од најзастапените програмски јазици во светот во моментот. Со завршување на обуката Python учениците ќе ги знаат основните видови на елементи кои се составен дел на програмските јазици и ќе…
 • Digipath Обука за Дизајн и Canva Adv. плаќање на рати Quick View
  • Digipath Обука за Дизајн и Canva Adv. плаќање на рати Quick View
  • Digipath Обука за Дизајн и Canva Adv. плаќање на рати

  • Дигитална патека за дизајн понатаму продолжува со обуките: Основи на дизајн и Canva и Дизајн и Canva Adv во коишто учениците се запознаваат со основите на графички дизајн и практично учат и го применуваат наученото во онлајн платформата за графички дизајн Canva. Преку овие обуки децата ќе сфатат дека графичкиот дизајн е насекаде околу нас, ќе научат уште еден начин…
 • Digipath Обука за основи на Дизајн и Canva плаќање на рати Quick View
  • Digipath Обука за основи на Дизајн и Canva плаќање на рати Quick View
  • Digipath Обука за основи на Дизајн и Canva плаќање на рати

  • Дигитална патека за дизајн понатаму продолжува со обуките: Основи на дизајн и Canva и Дизајн и Canva Adv во коишто учениците се запознаваат со основите на графички дизајн и практично учат и го применуваат наученото во онлајн платформата за графички дизајн Canva. Преку овие обуки децата ќе сфатат дека графичкиот дизајн е насекаде околу нас, ќе научат уште еден начин…
 • Дигитална патека за веб дизајн за деца плаќање на рати Quick View
  • Дигитална патека за веб дизајн за деца плаќање на рати Quick View
  • Дигитална патека за веб дизајн за деца плаќање на рати

  • Дигиталната патека за веб дизајн е составена од следниве основни обуки: Scratch, Scratch Adv, HTML/CSS, HTML/CSS Adv и JavaScript. Секоја дигитална патека започнува со обуките: Scratch и Scratch Adv како основни обуки за деца од 8 до 11 годишна возраст. Овие две обуки се задолжителни за деца од 8 – 9 години како и за деца кои немаат предзнаења од…
 • Дигитална патека за графички дизајн за деца плаќање на рати Quick View
  • Дигитална патека за графички дизајн за деца плаќање на рати Quick View
  • Дигитална патека за графички дизајн за деца плаќање на рати

  • Дигиталната патека за дизајн е составена од следниве основни обуки: Scratch, Scratch Adv, Основи на дизајн и Canva, Дизајн и Canva Adv. Секоја дигитална патека започнува со обуките: Scratch и Scratch Adv како основни обуки за деца од 8 до 11 годишна возраст. Овие две обуки се задолжителни за деца од 8 – 9 години како и за деца кои…
 • Дигитална патека за програмирање за деца плаќање на рати Quick View
  • Дигитална патека за програмирање за деца плаќање на рати Quick View
  • Дигитална патека за програмирање за деца плаќање на рати

  • Дигиталната патека за програмирање е составена од следниве основни обуки: Scratch, Scratch Adv, Python, Python Adv. Секоја дигитална патека започнува со обуките: Scratch и Scratch Adv како основни обуки за деца од 8 до 11 годишна возраст. Овие две обуки се задолжителни за деца од 8 – 9 години како и за деца кои немаат предзнаења од креативно компјутерско образование.
 • ПрограмИграм™ во Scratch Adv. плаќање на рати Quick View
  • ПрограмИграм™ во Scratch Adv. плаќање на рати Quick View
  • ПрограмИграм™ во Scratch Adv. плаќање на рати

  • По завршување на првата обука Scratch се продолжува со изучување на обуката Scratch Adv. Во програмата од оваа обука се повторуваат и применуваат изучените концепти од првата обука во Scratch, се прошируваат со усвојување на нови концепти и работа на повеќе проекти за изработка на 2D игри и изработка и презентација на индивидуален проект.
 • ПрограмИграм™ во Scratch плаќање на рати Quick View
  • ПрограмИграм™ во Scratch плаќање на рати Quick View
  • ПрограмИграм™ во Scratch плаќање на рати

  • Првата обука за Scratch е воведна и подготвителна обука која има за цел да ги постави основите за работа со компјутер, да ја развие културата за креативно компјутерско работење, да ги воведе учениците во основите на логичкото и програмерско размислување, да ги запознае со основните програмерски концепти и основите на компјутерски дизајн.