Програмирање за деца во Scratch

Зошто програмирање во Scratch? Главната цел на нашата програма за Scratch е воведување на програмирање за деца во Scratch и да ги запознае со програмирање децата од рана училишна возраст.…

Продолжи со читањеПрограмирање за деца во Scratch