• Digipath Обука за HTML/CSS Quick View
  • Digipath Обука за HTML/CSS Quick View
  • Digipath Обука за HTML/CSS

  • Во првата обука за HTML/CSS учениците ќе се запознаат како работи Интернетот, што се тоа веб страни и со веб технологиите HTML и CSS. Се започнува со едноставни елементи и структура на страната и се движи постепено кон понапредни техники. Часовите вклучуваат работа со текст, хиперлинкови, слики, мултимедијални елементи, бои, типографија, листи, табели и друго.  Оваа обука е наменета за…
 • Digipath Обука за HTML/CSS Adv. Quick View
  • Digipath Обука за HTML/CSS Adv. Quick View
  • Digipath Обука за HTML/CSS Adv.

  • Во текот на обуката HTML/CSS Adv учениците ќе се запознаат со напредни елементи во HTML и CSS, напредни и повеќе вгнездени структури на веб страните, распределување на елементите во страната, селекција со атрибути, динамички содржини како и анимација во самата страна.  Оваа обука е наменета за деца на возраст од 10 до 14 години. Обуката се одвива онлајн, со користење…
 • Digipath Обука за HTML/CSS Adv. плаќање на рати Quick View
  • Digipath Обука за HTML/CSS Adv. плаќање на рати Quick View
  • Digipath Обука за HTML/CSS Adv. плаќање на рати

  • Во текот на обуката HTML/CSS Adv учениците ќе се запознаат со напредни елементи во HTML и CSS, напредни и повеќе вгнездени структури на веб страните, распределување на елементите во страната, селекција со атрибути, динамички содржини како и анимација во самата страна.  Оваа обука е наменета за деца на возраст од 10 до 14 години. Обуката се одвива онлајн, со користење…
 • Digipath Обука за HTML/CSS Adv. плаќање наеднаш Quick View
  • Digipath Обука за HTML/CSS Adv. плаќање наеднаш Quick View
  • Digipath Обука за HTML/CSS Adv. плаќање наеднаш

  • Во текот на обуката HTML/CSS Adv учениците ќе се запознаат со напредни елементи во HTML и CSS, напредни и повеќе вгнездени структури на веб страните, распределување на елементите во страната, селекција со атрибути, динамички содржини како и анимација во самата страна.  Оваа обука е наменета за деца на возраст од 10 до 14 години. Обуката се одвива онлајн, со користење…
 • Digipath Обука за HTML/CSS плаќање на рати Quick View
  • Digipath Обука за HTML/CSS плаќање на рати Quick View
  • Digipath Обука за HTML/CSS плаќање на рати

  • Во првата обука за HTML/CSS учениците ќе се запознаат како работи Интернетот, што се тоа веб страни и со веб технологиите HTML и CSS. Се започнува со едноставни елементи и структура на страната и се движи постепено кон понапредни техники. Часовите вклучуваат работа со текст, хиперлинкови, слики, мултимедијални елементи, бои, типографија, листи, табели и друго.  Оваа обука е наменета за…
 • Digipath Обука за HTML/CSS плаќање наеднаш Quick View
  • Digipath Обука за HTML/CSS плаќање наеднаш Quick View
  • Digipath Обука за HTML/CSS плаќање наеднаш

  • Во првата обука за HTML/CSS учениците ќе се запознаат како работи Интернетот, што се тоа веб страни и со веб технологиите HTML и CSS. Се започнува со едноставни елементи и структура на страната и се движи постепено кон понапредни техники. Часовите вклучуваат работа со текст, хиперлинкови, слики, мултимедијални елементи, бои, типографија, листи, табели и друго.  Оваа обука е наменета за…
 • Digipath Обука за JavaScript Quick View
  • Digipath Обука за JavaScript Quick View
  • Digipath Обука за JavaScript

  • Целта на обуката за Java Script e учениците да се запознаат со основните концепти на програмирањето и програмскиот јазик JavaScript, вметнување на JavaScript код во HTML страна и правење динамични работи со помош на JavaScript во самата страна. Оваа обука е наменета за деца на возраст од 10 до 14 години. Обуката се одвива онлајн, со користење на платформата Zoom.…
 • Digipath Обука за JavaScript Adv. Quick View
  • Digipath Обука за JavaScript Adv. Quick View
  • Digipath Обука за JavaScript Adv.

  • Целта на обуката JavaScript Advanced е да се продлабочи знаењето на учениците кои ги совладале првите три обуки од Дигиталната патека за веб дизајн во HTML, CSS и JavaScript, со различните видови на алатки и работа со нив. Оваа обука е наменета за деца на возраст од 11 до 15 години. Обуката се одвива онлајн, со користење на платформата Zoom. Времетраење на една обука е…
 • Digipath Обука за JavaScript Adv. плаќање на рати Quick View
  • Digipath Обука за JavaScript Adv. плаќање на рати Quick View
  • Digipath Обука за JavaScript Adv. плаќање на рати

  • Целта на обуката JavaScript Advanced е да се продлабочи знаењето на учениците кои ги совладале првите три обуки од Дигиталната патека за веб дизајн во HTML, CSS и JavaScript, со различните видови на алатки и работа со нив. Оваа обука е наменета за деца на возраст од 11 до 15 години. Обуката се одвива онлајн, со користење на платформата Zoom.…
 • Digipath Обука за JavaScript Adv. плаќање наеднаш Quick View
  • Digipath Обука за JavaScript Adv. плаќање наеднаш Quick View
  • Digipath Обука за JavaScript Adv. плаќање наеднаш

  • Целта на обуката JavaScript Advanced е да се продлабочи знаењето на учениците кои ги совладале првите три обуки од Дигиталната патека за веб дизајн во HTML, CSS и JavaScript, со различните видови на алатки и работа со нив. Оваа обука е наменета за деца на возраст од 11 до 15 години. Обуката се одвива онлајн, со користење на платформата Zoom.…
 • Digipath Обука за JavaScript плаќање на рати Quick View
  • Digipath Обука за JavaScript плаќање на рати Quick View
  • Digipath Обука за JavaScript плаќање на рати

  • Целта на обуката за Java Script e учениците да се запознаат со основните концепти на програмирањето и програмскиот јазик JavaScript, вметнување на JavaScript код во HTML страна и правење динамични работи со помош на JavaScript во самата страна. Оваа обука е наменета за деца на возраст од 10 до 14 години. Обуката се одвива онлајн, со користење на платформата Zoom.…
 • Digipath Обука за JavaScript плаќање наеднаш Quick View
  • Digipath Обука за JavaScript плаќање наеднаш Quick View
  • Digipath Обука за JavaScript плаќање наеднаш

  • Целта на обуката за Java Script e учениците да се запознаат со основните концепти на програмирањето и програмскиот јазик JavaScript, вметнување на JavaScript код во HTML страна и правење динамични работи со помош на JavaScript во самата страна. Оваа обука е наменета за деца на возраст од 10 до 14 години. Обуката се одвива онлајн, со користење на платформата Zoom.…