• Дигитална патека за веб дизајн за деца Quick View
  • Дигитална патека за веб дизајн за деца Quick View
  • Дигитална патека за веб дизајн за деца

  • Дигиталната патека за веб дизајн е составена од следниве основни обуки: Scratch, Scratch Adv, HTML/CSS, HTML/CSS Adv и JavaScript. Секоја дигитална патека започнува со обуките: Scratch и Scratch Adv како основни обуки за деца од 8 до 11 годишна возраст. Овие две обуки се задолжителни за деца од 8 – 9 години како и за деца кои немаат предзнаења од…
 • Дигитална патека за веб дизајн за деца плаќање на рати Quick View
  • Дигитална патека за веб дизајн за деца плаќање на рати Quick View
  • Дигитална патека за веб дизајн за деца плаќање на рати

  • Дигиталната патека за веб дизајн е составена од следниве основни обуки: Scratch, Scratch Adv, HTML/CSS, HTML/CSS Adv и JavaScript. Секоја дигитална патека започнува со обуките: Scratch и Scratch Adv како основни обуки за деца од 8 до 11 годишна возраст. Овие две обуки се задолжителни за деца од 8 – 9 години како и за деца кои немаат предзнаења од…
 • Дигитална патека за веб дизајн за деца плаќање наеднаш Quick View
  • Дигитална патека за веб дизајн за деца плаќање наеднаш Quick View
  • Дигитална патека за веб дизајн за деца плаќање наеднаш

  • Дигиталната патека за веб дизајн е составена од следниве основни обуки: Scratch, Scratch Adv, HTML/CSS, HTML/CSS Adv и JavaScript. Секоја дигитална патека започнува со обуките: Scratch и Scratch Adv како основни обуки за деца од 8 до 11 годишна возраст. Овие две обуки се задолжителни за деца од 8 – 9 години како и за деца кои немаат предзнаења од…
 • Дигитална патека за графички дизајн за деца Quick View
  • Дигитална патека за графички дизајн за деца Quick View
  • Дигитална патека за графички дизајн за деца

  • Дигиталната патека за дизајн е составена од следниве основни обуки: Scratch, Scratch Adv, Основи на дизајн и Canva, Дизајн и Canva Adv. Секоја дигитална патека започнува со обуките: Scratch и Scratch Adv како основни обуки за деца од 8 до 11 годишна возраст. Овие две обуки се задолжителни за деца од 8 – 9 години како и за деца кои…
 • Дигитална патека за графички дизајн за деца плаќање на рати Quick View
  • Дигитална патека за графички дизајн за деца плаќање на рати Quick View
  • Дигитална патека за графички дизајн за деца плаќање на рати

  • Дигиталната патека за дизајн е составена од следниве основни обуки: Scratch, Scratch Adv, Основи на дизајн и Canva, Дизајн и Canva Adv. Секоја дигитална патека започнува со обуките: Scratch и Scratch Adv како основни обуки за деца од 8 до 11 годишна возраст. Овие две обуки се задолжителни за деца од 8 – 9 години како и за деца кои…
 • Дигитална патека за графички дизајн за деца плаќање наеднаш Quick View
  • Дигитална патека за графички дизајн за деца плаќање наеднаш Quick View
  • Дигитална патека за графички дизајн за деца плаќање наеднаш

  • Дигиталната патека за дизајн е составена од следниве основни обуки: Scratch, Scratch Adv, Основи на дизајн и Canva, Дизајн и Canva Adv. Секоја дигитална патека започнува со обуките: Scratch и Scratch Adv како основни обуки за деца од 8 до 11 годишна возраст. Овие две обуки се задолжителни за деца од 8 – 9 години како и за деца кои…
 • Дигитална патека за програмирање за деца Quick View
  • Дигитална патека за програмирање за деца Quick View
  • Дигитална патека за програмирање за деца

  • Дигиталната патека за програмирање е составена од следниве основни обуки: Scratch, Scratch Adv, Python, Python Adv. Секоја дигитална патека започнува со обуките: Scratch и Scratch Adv како основни обуки за деца од 8 до 11 годишна возраст. Овие две обуки се задолжителни за деца од 8 – 9 години како и за деца кои немаат предзнаења од креативно компјутерско образование.
 • Дигитална патека за програмирање за деца плаќање на рати Quick View
  • Дигитална патека за програмирање за деца плаќање на рати Quick View
  • Дигитална патека за програмирање за деца плаќање на рати

  • Дигиталната патека за програмирање е составена од следниве основни обуки: Scratch, Scratch Adv, Python, Python Adv. Секоја дигитална патека започнува со обуките: Scratch и Scratch Adv како основни обуки за деца од 8 до 11 годишна возраст. Овие две обуки се задолжителни за деца од 8 – 9 години како и за деца кои немаат предзнаења од креативно компјутерско образование.
 • Дигитална патека за програмирање за деца плаќање наеднаш Quick View
  • Дигитална патека за програмирање за деца плаќање наеднаш Quick View
  • Дигитална патека за програмирање за деца плаќање наеднаш

  • Дигиталната патека за програмирање е составена од следниве основни обуки: Scratch, Scratch Adv, Python, Python Adv. Секоја дигитална патека започнува со обуките: Scratch и Scratch Adv како основни обуки за деца од 8 до 11 годишна возраст. Овие две обуки се задолжителни за деца од 8 – 9 години како и за деца кои немаат предзнаења од креативно компјутерско образование.