• Дигитална патека за веб дизајн за деца Quick View
  • Дигитална патека за веб дизајн за деца Quick View
  • Дигитална патека за веб дизајн за деца

  • Дигиталната патека за програмирање е составена од следниве основни обуки: Scratch, Scratch Adv, HTML/CSS, HTML/CSS Adv, JavaScript, JavaScript Adv. Цената за Дигитална патека се однесува на две последователни обуки кои се изучуваат во текот на една учебна или иста календарска година. За почетници од 8 до 11 години тоа се обуките Scratch и Scratch Adv. Додека деца од 10 до…
 • Дигитална патека за веб дизајн за деца плаќање на рати Quick View
  • Дигитална патека за веб дизајн за деца плаќање на рати Quick View
  • Дигитална патека за веб дизајн за деца плаќање на рати

  • Дигиталната патека за програмирање е составена од следниве основни обуки: Scratch, Scratch Adv, HTML/CSS, HTML/CSS Adv, JavaScript, JavaScript Adv. Цената за Дигитална патека се однесува на две последователни обуки кои се изучуваат во текот на една учебна или иста календарска година. За почетници од 8 до 11 години тоа се обуките Scratch и Scratch Adv. Додека деца од 10 до…
 • Дигитална патека за веб дизајн за деца плаќање наеднаш Quick View
  • Дигитална патека за веб дизајн за деца плаќање наеднаш Quick View
  • Дигитална патека за веб дизајн за деца плаќање наеднаш

  • Дигиталната патека за програмирање е составена од следниве основни обуки: Scratch, Scratch Adv, HTML/CSS, HTML/CSS Adv, JavaScript, JavaScript Adv. Цената за Дигитална патека се однесува на две последователни обуки кои се изучуваат во текот на една учебна или иста календарска година. За почетници од 8 до 11 години тоа се обуките Scratch и Scratch Adv. Додека деца од 10 до…
 • Дигитална патека за графички дизајн за деца Quick View
  • Дигитална патека за графички дизајн за деца Quick View
  • Дигитална патека за графички дизајн за деца

  • Дигиталната патека за програмирање е составена од следниве основни обуки: Scratch, Scratch Adv, Основи на дизајн и Canva, Дизајн и Canva Adv.  Цената за Дигитална патека се однесува на две последователни обуки кои се изучуваат во текот на една учебна или иста календарска година. За почетници од 8 до 11 години тоа се обуките Scratch и Scratch Adv. Додека деца…
 • Дигитална патека за графички дизајн за деца плаќање на рати Quick View
  • Дигитална патека за графички дизајн за деца плаќање на рати Quick View
  • Дигитална патека за графички дизајн за деца плаќање на рати

  • Дигиталната патека за програмирање е составена од следниве основни обуки: Scratch, Scratch Adv, Основи на дизајн и Canva, Дизајн и Canva Adv.  Цената за Дигитална патека се однесува на две последователни обуки кои се изучуваат во текот на една учебна или иста календарска година. За почетници од 8 до 11 години тоа се обуките Scratch и Scratch Adv. Додека деца…
 • Дигитална патека за графички дизајн за деца плаќање наеднаш Quick View
  • Дигитална патека за графички дизајн за деца плаќање наеднаш Quick View
  • Дигитална патека за графички дизајн за деца плаќање наеднаш

  • Дигиталната патека за програмирање е составена од следниве основни обуки: Scratch, Scratch Adv, Основи на дизајн и Canva, Дизајн и Canva Adv.  Цената за Дигитална патека се однесува на две последователни обуки кои се изучуваат во текот на една учебна или иста календарска година. За почетници од 8 до 11 години тоа се обуките Scratch и Scratch Adv. Додека деца…
 • Дигитална патека за програмирање за деца Quick View
  • Дигитална патека за програмирање за деца Quick View
  • Дигитална патека за програмирање за деца

  • Дигиталната патека за програмирање е составена од следниве основни обуки: Scratch, Scratch Adv, Python, Python Adv, Python Upp Adv, Python Adv Plus.  Цената за Дигитална патека се однесува на две последователни обуки кои се изучуваат во текот на една учебна или иста календарска година. За почетници од 8 до 11 години тоа се обуките Scratch и Scratch Adv. Додека деца…
 • Дигитална патека за програмирање за деца плаќање на рати Quick View
  • Дигитална патека за програмирање за деца плаќање на рати Quick View
  • Дигитална патека за програмирање за деца плаќање на рати

  • Дигиталната патека за програмирање е составена од следниве основни обуки: Scratch, Scratch Adv, Python, Python Adv, Python Upp Adv, Python Adv Plus.  Цената за Дигитална патека се однесува на две последователни обуки кои се изучуваат во текот на една учебна или иста календарска година. За почетници од 8 до 11 години тоа се обуките Scratch и Scratch Adv. Додека деца…
 • Дигитална патека за програмирање за деца плаќање наеднаш Quick View
  • Дигитална патека за програмирање за деца плаќање наеднаш Quick View
  • Дигитална патека за програмирање за деца плаќање наеднаш

  • Дигиталната патека за програмирање е составена од следниве основни обуки: Scratch, Scratch Adv, Python, Python Adv, Python Upp Adv, Python Adv Plus.  Цената за Дигитална патека се однесува на две последователни обуки кои се изучуваат во текот на една учебна или иста календарска година. За почетници од 8 до 11 години тоа се обуките Scratch и Scratch Adv. Додека деца…