• Digipath Обука за HTML/CSS Quick View
  • Digipath Обука за HTML/CSS Quick View
  • Digipath Обука за HTML/CSS

  • Учениците се запознаваат со работата на интернетот и веб страниците и се оспособуваат за самостојна изработка на основна веб страница. Преку обуките од оваа дигитална патека учениците ќе стекнат доволно знаење за да видат што и во која насока би сакале да продолжат со веб програмирањето. Во обуката HTML/CSS се изучува основно ниво на описниот јазик HTML како прва скала…
 • Digipath Обука за HTML/CSS Adv. Quick View
  • Digipath Обука за HTML/CSS Adv. Quick View
  • Digipath Обука за HTML/CSS Adv.

  • Учениците се запознаваат со работата на интернетот и веб страниците и се оспособуваат за самостојна изработка на основна веб страница. Преку обуките од оваа дигитална патека учениците ќе стекнат доволно знаење за да видат што и во која насока би сакале да продолжат со веб програмирањето. Во обуката HTML/CSS се изучува основно ниво на описниот јазик HTML како прва скала…
 • Digipath Обука за HTML/CSS Adv. плаќање на рати Quick View
  • Digipath Обука за HTML/CSS Adv. плаќање на рати Quick View
  • Digipath Обука за HTML/CSS Adv. плаќање на рати

  • Во втората обука HTML/CSS Adv се продолжува со напредно ниво на HTML и CSS јазикот каде се навлегува во понапредни и посложени елементи и комбинација на истите. Исто така во CSS делот се изучуваат анимации кој можат да бидат прикажани на самата страна и напредни техники за прикажување на страната. Дел од новите содржини опфаќаат: напредни и повеќе вгнездени структури…
 • Digipath Обука за HTML/CSS Adv. плаќање наеднаш Quick View
  • Digipath Обука за HTML/CSS Adv. плаќање наеднаш Quick View
  • Digipath Обука за HTML/CSS Adv. плаќање наеднаш

  • Во втората обука HTML/CSS Adv се продолжува со напредно ниво на HTML и CSS јазикот каде се навлегува во понапредни и посложени елементи и комбинација на истите. Исто така во CSS делот се изучуваат анимации кој можат да бидат прикажани на самата страна и напредни техники за прикажување на страната. Дел од новите содржини опфаќаат: напредни и повеќе вгнездени структури…
 • Digipath Обука за HTML/CSS плаќање на рати Quick View
  • Digipath Обука за HTML/CSS плаќање на рати Quick View
  • Digipath Обука за HTML/CSS плаќање на рати

  • Учениците се запознаваат со работата на интернетот и веб страниците и се оспособуваат за самостојна изработка на основна веб страница. Преку обуките од оваа дигитална патека учениците ќе стекнат доволно знаење за да видат што и во која насока би сакале да продолжат со веб програмирањето. Во обуката HTML/CSS се изучува основно ниво на описниот јазик HTML како прва скала…
 • Digipath Обука за HTML/CSS плаќање наеднаш Quick View
  • Digipath Обука за HTML/CSS плаќање наеднаш Quick View
  • Digipath Обука за HTML/CSS плаќање наеднаш

  • Учениците се запознаваат со работата на интернетот и веб страниците и се оспособуваат за самостојна изработка на основна веб страница. Преку обуките од оваа дигитална патека учениците ќе стекнат доволно знаење за да видат што и во која насока би сакале да продолжат со веб програмирањето. Во обуката HTML/CSS се изучува основно ниво на описниот јазик HTML како прва скала…
 • Digipath Обука за JavaScript Quick View
  • Digipath Обука за JavaScript Quick View
  • Digipath Обука за JavaScript

  • Во третата обука од Дигиталната патека за веб дизајн се изучуваат основи на програмскиот јазик JavaScript како најзастапен јазик за изградба на front-end делот на веб страниците. Тука учениците ќе се запознаат со основните концепти на програмирањето и повеќе логични и алгоритамски концепти и ќе ги применат во front-end развој на веб страница.
 • Digipath Обука за JavaScript плаќање на рати Quick View
  • Digipath Обука за JavaScript плаќање на рати Quick View
  • Digipath Обука за JavaScript плаќање на рати

  • Во третата обука од Дигиталната патека за веб дизајн се изучуваат основи на програмскиот јазик JavaScript како најзастапен јазик за изградба на front-end делот на веб страниците. Тука учениците ќе се запознаат со основните концепти на програмирањето и повеќе логични и алгоритамски концепти и ќе ги применат во front-end развој на веб страница.
 • Digipath Обука за JavaScript плаќање наеднаш Quick View
  • Digipath Обука за JavaScript плаќање наеднаш Quick View
  • Digipath Обука за JavaScript плаќање наеднаш

  • Во третата обука од Дигиталната патека за веб дизајн се изучуваат основи на програмскиот јазик JavaScript како најзастапен јазик за изградба на front-end делот на веб страниците. Тука учениците ќе се запознаат со основните концепти на програмирањето и повеќе логични и алгоритамски концепти и ќе ги применат во front-end развој на веб страница.
 • Digipath Обука за Python Quick View
  • Digipath Обука за Python Quick View
  • Digipath Обука за Python

  • Преку обуките Python и Python Adv учениците ќе се запознаат со основите на програмирањето и програмските јазици преку запознавање со синтаксните и семантичките особености на програмскиот јазик Python како еден од најзастапените програмски јазици во светот во моментот. Со завршување на обуката Python учениците ќе ги знаат основните видови на елементи кои се составен дел на програмските јазици и ќе…
 • Digipath Обука за Python Adv. Quick View
  • Digipath Обука за Python Adv. Quick View
  • Digipath Обука за Python Adv.

  • Преку обуките Python и Python Adv учениците ќе се запознаат со основите на програмирањето и програмските јазици преку запознавање со синтаксните и семантичките особености на програмскиот јазик Python како еден од најзастапените програмски јазици во светот во моментот. Со завршување на обуката Python учениците ќе ги знаат основните видови на елементи кои се составен дел на програмските јазици и ќе…
 • Digipath Обука за Python Adv. плаќање на рати Quick View
  • Digipath Обука за Python Adv. плаќање на рати Quick View
  • Digipath Обука за Python Adv. плаќање на рати

  • Преку обуките Python и Python Adv учениците ќе се запознаат со основите на програмирањето и програмските јазици преку запознавање со синтаксните и семантичките особености на програмскиот јазик Python како еден од најзастапените програмски јазици во светот во моментот. Со завршување на обуката Python учениците ќе ги знаат основните видови на елементи кои се составен дел на програмските јазици и ќе…